CỎ MAY (Cây bông cỏ) 1) Mô tả: Loại cây cỏ sống lâu năm, thân rễ cứng mọc bò, đến đâu bén rễ đến đó, thân thẳng cao từ 20 – 50cm, có nhiều đốt. Lá mọc so le, phiến lá hẹp, đầu nhọn. Hoa mọc thành chùy dài màu tím than. Quả chín có