LƯỜI ƯƠI (đười ươi) 1) Mô tả: Cây đười ươi cây thuộc loại cây to, cao đến 40m. Mặt trên lá màu lục, mặt dưới màu nâu hay bạc. Hoa nhỏ, không cuống hợp thành chùy ở đầu cành. Mỗi hoa có 2 quả dại, hình lá, hình trứng dài hơn 1 tấc, màu đỏ hay