1) Mô tả: Cây xương rồng thân cao 1 – 3m, có thể cao đến 7 – 8m, phân nhiều nhánh, nhánh có 3 cạnh lồi, có gai cứng. Lá rất ít, hình bầu dục ngược, tròn ở đỉnh thuôn dần ở gốc, hình cái muỗng. Hoa màu vàng lục, mọc ở nách lá.\ 2)