Cây cúc  (Hoàng cúc, cúc hoa trắng, cúc điểm vảng) 1) Mô tả: Cây cúc thân loại thân thảo, mọc thẳng, cao từ 0,5m – 1,4m, thân có lông, thân và nhánh có màu hồng tía. Lá mọc so le, cuống dài, có lông trắng, mép lá có răng cưa và lượn sóng, mặt dưới