1) Mô tả: Cây dây gắm thân mọc leo dài 8 – 10m, phình ra ở các đốt. Lá mọc đối, hình trái xoan. Hoa mọc thành chùm. Quả vỏ bóng cứng, hạt to ăn được. 2) Thu hái và chế biến: Cây dây gắm mọc hoang ở khắp nơi. Vỏ rễ, vỏ thân, lá,