Con dế – Chế biến: Có hai loại dế dùng làm thuốc: dế mèn và dế nhũi. Đem về ngắt bỏ chân và cánh, sao khô để dành. – Dế mèn: vị cay, mặn, tính ấm, có độc. – Dế nhũi: vị mặn, tính lạnh, có độc. Sau đây là bài thuốc trị tiểu tiện