Hạt bo bo  Hạt bo bo vừa dùng làm thực phẩm vừa dùng làm thuốc chữa bệnh. Mô tả: Còn có tên là Y dĩ, thuộc loại lúa, cao khoảng 2 đến 3m, lá dài và nhọn ở đầu. Hoa mọc trên ngọn, nhỏ bằng hạt đậu, màu trắng, có vỏ cứng, trong hạt có