1) Mô tả: Có hai loại hương nhu: hương nhu tía và hương nhu trắng. Hương nhu tía: cây nhỏ, cao từ 1,5 – 2m. Thân cành màu tía, có lông quặp. Lá có cuống, hình mác hay hình trứng, mép có răng cưa, hai mặt có lông. Hoa mọc thành chùm màu tím. Hương