TRẦU (Trầu không) 1) Mô tả: Thân trầu không leo nhờ rễ phụ ở đốt. Lá mọc so le, cuống có bẹ, hình trái tim. Hoa mọc thành bông. 2) Thu hái và chế biến: Cây trầu không được nhiều người trồng, thu hái quanh năm. Lá, thân, cây, gốc, rễ đều làm thuốc, có