1) Mô tả: Cây lẻ bạn (sò huyết) có thân trông như không có thân, vì là loại thân lá, cao 50cm. Lá phiến lá dài rộng, hình kiếm không cuống, có bẹ, mặt trên màu xanh lá mặt dưới màu tía. Hoa cụm hoa hình tán nằm trong 2 cái mo úp lại, màu