1) Chế biến: Ba ba bắt đem vẻ chặt đầu phơi khô. Sau đó đun sôi ba ba với nước cho kỹ khoảng 1, 2 giờ đem ra róc bỏ phần thịt, rồi đem phơi khô mai ba ba. Nếu lấy mai lúc ba ba còn sống thì tốt hơn, không cần phải nấu với