– Chế biến: Mật heo, mật bò có thể dùng tươi, nhưng khó uống và không để lâu được nên thường được chế biến thành cao đặc hay cao khô. Sau đây là 2 cách chế biến cao mật heo và mật bò một cách đơn giản, dễ thực hiện: – Lấy vài chục túi