1) Mô tả: Rau mùi tàu (Ngò tàu, ngò gai)  có thân chia nhánh ở đầu cành, cao từ 0,15 – 0,5m. Lá hình mác thuôn dài, có răng cưa, hơi có gai. Hoa ra thành cụm, đầu có gai nhọn. Quả hình cầu, hơi dẹp. 2) Thu hái và chế biến: Rau mùi tàu