RẮN MỐI 1) Chế biến: Bắt sống rắn mối để ăn thịt đồng thời cũng là một chất thuốc. 2) Công dụng của rắn mối: Người ta cho trẻ em ăn thịt rắn môi để trị hen suyễn và gầy yếu. – Chế biến: Người ta dùng xương nấu cao và máu trăn dùng làm