RAU CẢI CÚC (Rau cúc, tần ô) 1) Mô tả: Rau cải cúc thân thuộc loại thân thảo, mọc thẳng đứng, cao từ 0,5 – 0,8cm, có nhiều nhánh. Lá ôm vào thân, phiến lá xẻ lông chim với thùy hình mác. Hoa mọc thành cụm hình đầu, màu vàng mọc ở đầu nhánh. 2)