1) Mô tả: Cây Rau đắng thân bụi cây hay cây nhó, cao 1,5m hơi có 4 cạnh, phủ lông. Lá hình bầu dục, mũi mác, dầu nhọn. Hoa hình ngũ, có lông. 2) Thu hái và chế biến: Cây rau đắng mọc hoang và được trồng. Thu hái quanh năm, rễ sắc lát phơi