1) Mô tả: Cây rau dừa nước thân mọc bò hay mọc nối trên mặt nước, bén rễ ở các mấu và có phao nổi, xốp hình trứng. Lá hình trứng, hơi thuôn, đầu hơi tròn. Hoa màu trắng, mọc ở kẽ lá, cuống dài. Quả nang, hình trụ, gồm 3 mảnh, trên có lông,