Rau ngoai (Rong biển, rong mơ) 1) Mô tả: Rau ngoai là loại tảo sống ở biển, thân màu nâu, mỏng và dẹt. “Lá” hình trụ hay hình sợi hay hình phiến lá, hơi có mép răng cưa, trên mặt có điểm đen. “Quả” thật ra là những cái phao làm cho rong biển đứng