1) Mô tả: Rau răm thân mọc bò, mỗi đốt có rỗ mọc ra, từng phần mọc đứng. Lá mọc so le, hình ngọn mác. Hoa hẹp, có ít cánh. Quả nhỏ, 3 cạnh. 2) Thu hái và chế biến: Rau răm trồng ở khắp nước, dùng làm gia vị. Thân và lá làm thuốc,