NHÍM Chế biến: Sau khi bắt ăn thịt, lấy màng bao phủ dạ dày và gan đem phơi hay sấy khô. Lấy cát để sao dạ dày rồi tán thành bột. Dạ dày nhím vị đắng, ngọt, tính lạnh không độc. Bài thuốc: – Giải độc, nôn mửa, lỵ ra máu, di mộng tinh: lấy