RAU NGỔ Mô tả: Còn gọi là rau Om, thuộc loại cây thảo, thân tròn to, mọng nước và có nhiều lông tơ, màu xanh nhạt. Lá mọc đơn, không cuống, mép có răng cưa thưa, mọc vòng từ 3 đến 5 lá mỗi mắt. Hoa mọc ở kẽ lá, màu tím nhạt. Tính chất: