1) Mô tả: Thân cỏ nhưng có thể mọc thẳng đứng cao từ 0,2m – 0,8m , có lông trắng thứ cứng. Lá mọc đối, dài, hẹp, hai mặt đều có lông. Hoa đầu màu trắng. 2) Thu hái và chế biến: Cỏ nhọ nồi mọc hoang ở khắp nơi chỗ ẩm thấp. Thu hoạch