1) Mô tả: Thân cột, cao tới 30m. Lá tán lá xòe ở đầu ngọn thân, cuống dài, giống lá cọ. Hoa loại bông mo. Quả tròn như trái dừa, nhưng bên trong đặc. 2) Thu hái và chế biến: Cây thốt nốt trồng nhiều ở miền tấy nam bộ. Cuống cụm hoa nước từ