ĐƯƠNG QUY (Tần quy, vân quy) 1) Mô tả: Đương quy thân loại thân nhỏ, cao chừng 40 – 80cm, màu tím, có rãnh dọc. Lá mọc so le, xẻ lông chim, cuống dài, có 3 lá chét. Hoa rất nhỏ màu xanh trắng hợp thành cụm hình tán kép gồm 12 – 14 hoa. Quả