Bệnh vảy nến là gì: Bệnh vảy nến còn gọi là chứng xa bì, lệ phong, ngưu bì tiến. Triệu chứng bệnh vảy nến: Ngoài da sù sì từng đám, đóng thành vảy , vảy cũ dụng đi, vảy mới lại sùn ra, cứ hết lượt này đến lượt khác, da như da trâu bị