0961744414

Thẻ: vỏ hà

Vỏ hầu vỏ hà

Vỏ hầu vỏ hà – Chế biến: Lấy vỏ hầu, vỏ hà phơi khô tán nhỏ hoặc nung lên rồi tán nhỏ. Bài thuốc. – Bạch đới, khí hư: Vỏ hà 40gram Hoa hòe 40gram Đem sấy khô tán nhuyễn. Ngày uống chừng 12gram. – Thuốc bổ, trị bệnh ra nhiều mồ hôi: Vỏ hà (vỏ …