1) Chế biến: Yến sào tức là tổ yến. Có 3 loại tổ yến: – Mao yến: tổ yến mới làm lần đầu tiên để đẻ trứng, bên ngoài màu tro, có lẫn nhiều lông yến, kết bằng những xơ chồng lên nhau. Chất lượng bình thường. – Bạch yến hay quan yến: tổ đầu